มอนต์เซอร์ราโด มณฑลแกรนด์บาสซา ผลลัพธ์ WAEC อันดับต้น ๆ – แกรนด์ครูเคาน์ตี้ล้มเหลว

มอนต์เซอร์ราโด มณฑลแกรนด์บาสซา ผลลัพธ์ WAEC อันดับต้น ๆ – แกรนด์ครูเคาน์ตี้ล้มเหลว

สำนักงานสภาการสอบแห่งแอฟริกาตะวันตกแห่งไลบีเรียได้เผยแพร่ผลการสอบระดับชาติปี 2016/2017 อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้สมัครคือ Marklyn Wingbah จาก Calvary Mission ซึ่งตั้งอยู่ในเขตMontserrado ในฐานะผู้สมัครที่มีผลงานดีที่สุดโดยมีผลรวมรวม 715.70 คะแนนจากผู้เข้าสอบทั้งหมด 31,009 คน คิดเป็น 99.35% ที่สอบผ่าน ผลปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านประมาณ 17,981 คน คิดเป็น 57.99% ขณะที่อีก 12,138 คนคิดเป็น 39.14% สอบไม่ผ่านตามที่หัวหน้าสำนักงานแห่งชาติ Dale Gbotoe ผลการสอบในปีนี้ดีกว่าการสอบครั้งก่อนๆนาย Gbotoe

 บอกกับนักข่าวว่า

โรงเรียนห้าร้อยห้าสี่ (554) แห่งประกอบด้วยนักเรียนหนึ่งร้อยแปด (108) คนสอบผ่าน โดย Montserrado และ Grand Bassa County อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการ

ในสถิติเพิ่มเติม ผู้สมัครสิบหก (16) คนได้ตำแหน่งดิวิชั่นสองโดยมีห้าคนจากโรงเรียนคาทอลิกเซนต์เทเรซาคอนแวนต์ และสี่ (4) คนจากโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์เคลฟเวอร์ไฮสคูลในบูคานัน มณฑลแกรนด์บาสซาตามลำดับ

ประกาศผลที่สำนักงานใหญ่ WAEC Liberia ในเมืองคองโก หัวหน้า WAEC คนใหม่กล่าวชื่นชมผู้คุมสอบ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของสภา รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการที่ทำให้การสอบประสบความสำเร็จ

ผลลัพธ์จะออกมาเพียงหนึ่งวันหลังจากกำหนดการหกสิบวันที่วางแผนไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นาย Gbotoe ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นข้อดีสำหรับสภา

จากสิบหกส่วนผู้สมัครสองคนมีนักเรียนเพียงคนเดียว (Viola Onumah) มาจากสถาบันที่ดำเนินการโดยรัฐบาลนั่นคือ William VS Tubman High School

Dale กล่าวว่าผู้สมัครชายที่ผ่านการสอบมีจำนวน 9,691 และ 8,274 หญิงตามลำดับ

ในทางกลับกัน

 มณฑลทางตะวันออกเฉียงใต้ตามผลการสอบทศนิยมในปี 2559/2560 กับมณฑลแกรนด์ครูซึ่งเป็นมณฑลที่สอบผ่านน้อยกว่า เนื่องจากมีผู้สอบผ่านการสอบเพียงสอง (2) จากเจ็ดสิบเอ็ด (71) คน

บางโรงเรียนที่มีผู้สมัครสอบผ่านทั้งหมดได้แก่:

คอนแวนต์เซนต์เทเรซา, โรงเรียนมัธยม St.Peter’s Claver, Diana E. Davies, โรงเรียนมัธยม Kalita, โรงเรียนมัธยมรัฐสภามุสลิม, สถาบันการศึกษา Wesleyah, โรงเรียนมัธยมเทคนิค Don Bosco และโรงเรียนนานาชาติ New Era

อื่นๆ ได้แก่: Charity Community School, William Booth High School, Carr’s High School เป็นต้น

ในแผนกมัธยมต้นมีผู้เข้าสอบ 39,906 คนจากจำนวนนั้น 25,008 คนคิดเป็น 63.8% สอบผ่านในขณะที่ประมาณ 14,174 คนคิดเป็น 36.16% ไม่สำเร็จ

ผู้สมัคร Master Darius Nyuntee Gbaa จาก St. Peter Claver High School อยู่ในอันดับต้น ๆ ของแผนกมัธยมต้นด้วยคะแนนรวม 322.91

การสอบดำเนินการผ่านศูนย์สองร้อยสิบเอ็ดแห่ง (211) โดยมีผู้เข้าสอบทุกมณฑล

ในขณะเดียวกันการสอบเป็นครั้งสุดท้ายที่จะจัดในปี 2018 จะเห็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 12 เขียนข้อสอบสากลที่เรียกว่า WASSCE ทั่วประเทศ Mr. Gbotoe กล่าว

credit : performancebasedfinancing.org
shwewutyi.com
banksthatdonotusechexsystems.net
studiokolko.com
folksy.info
photosbykoolkat.com
tricountycomiccon.com
whoownsyoufilm.com
naturalbornloser.net
turkishsearch.net